Müjem Pây-i Nigâh-i İntizâra Hârdur Sensüz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 500 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Müjem pây-i nigâh-i intizâra hârdur sensüz
Reh-i âmed-şud-i nezzâre nişterzârdur sensüz

‘Aceb mi olsa nâmem dâg dâg-i şu’le-i hasret
Kalem destümde murg-i âteşîn-minkârdur sensüz

Gönül sencîde-i mîzân-i çeşm-i i’tibâr itmez
Nice Yûsuf-melâhat şâhid-i bâzârdur sensüz

Dü bâlâdur o çâr ebrû ile hüsn-i gelû-sûzun
Bakılsa sâde-rûyâna nigeh nâ-çârdur sensüz

Çerâgı şu’le-i âvâz-i bülbülden fürûzândur
Gönül ey gül-beden şeb tâ-seher bîdârdur sensüz

Çü pervâne dil-i âteş-hurûş-i Sâmî-i zâra
Gül-i şem’-i tahassür zîver-i destârdur sensüz

Arpaeminizade Sami

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir