Mukaddem İtdi Şeb-i Rûze ‘İşreti Tesvîd

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 458 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mukaddem itdi şeb-i rûze ‘işreti tesvîd
Çıkardı sonra beyâza sabâh-i ‘îd-i sa’îd

Tulû’ ider sanurum mihri burc-i mîzândan
O şûh pelle-i dûlâbda olınca bedîd

Salıncak içre olur hüsni pür-fürûg el-hak
Salıncak ‘âleme böyle ziyâ salar hurşîd

Senünle tartılamaz ‘îdgâh-i hüsn içre
Kemâl-i mertebe noksânını bilüp meh-i ‘îd

Hilâl-i ‘îd açup âgûşın ebruvânun ile
Meger mu’ânaka itmekligi ider ümmîd

Dizildi silk-i beyâna benân-i hâme ile
Ma’ânî-i suhanum Sâmiyâ çü mervârîd

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir