Murâdum Mîvesi Bitmez Ne Hâsıl Nev-bahârumdan

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 625 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Murâdum mîvesi bitmez ne hâsıl nev-bahârumdan
Vefâdan şemme yok andan ne bitdi lâle-zârumdan

Ne toz kopardı bâd-ı âh kim eşk itmese teskîn
Felekler raks iderdi gird-bâd-âsâ gubârumdan

Bana yolumda ölmezsin didi gayretden öldüm ben
Eger yarılsa yir yire girerdüm şerm ü ‘ârumdan

Belâ künci vü derd-i ‘ışk u zârı mihnet ü gamdur
Sorarsan hânumân u mülk ü mâl kâr u bârumdan

Gam-ı cevriyle ‘Âşık hâk olursam reh-güzârında
Okına kıssa-ı Mihr ü Vefâ levh-i mezârumdan

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir