Mürg-i Dil Konmaga

Bâki

1526 - 1600
  • 547 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mürg-i dil konmaga bir kâmeti Tûbâ gözedür
Serv ü şimşâdı begenmez katı a’lâ gözedür

Menzilin bâg-ı İrem kılsalar itmez ârâm
Ehl-i dil cennet-i kûyûn gibi me’vâ gözedür

Gamze aslâ gözine kimseyi hîç ildürmez
Yine dil hastesin ol nergis-i şehlâ gözedür

Ham-ı ebrûña bakar vasluñ ümîdiyle cihân
Hasret-i ‘îd ile mâh-ı nevi dünyâ gözedür

Bî-basar fark idemez kanda basar ol âhû
Yine izi tozını dîde-i bînâ gözedür

‘Âşıkuñ düşmeni çok bahre dönüpdür yaşı
İki zevrakdur iki dîdesi deryâ gözedür

‘Ârızuñ hasreti bir ‘ârızadur Bâkîye kim
Teşne-dil haste yatur iki gözi mâ gözedür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir