Mürg-i Seher-hwân Nüvâht Zemzeme-i Ûd Bend

Ahmedi

1334 - 1413
  • 559 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Mürg-i seher-hwân nüvâht zemzeme-i ûd bend
Lâle zi yâkût sâht micmere-i ûd

Mushafı açdum ne geldi sûre-i Rahmân
Yılduza bahdum ne togdı tâli c-i mesûd

Cân u göñülden ben ol nigârı severem
K’aña mukâbil cihâna gelmedi mevcûd

İremedi vasl-ı devletine Süleymân
Öremedi bir zırıh saçı bigi Dâvud

Nûh bigi gözlerüm niçe döke tûfân
Niçe yana yüregümde âteş-i Nemrûd

Yâre irişen kişi bu dünyayı n’ider
Yâri bulana dahı cihânda ne maksûd

Yâr-durur dünyada murâdı kamunuñ
Yâre mürîd olmayan kişi ola merdûd

Yâr katında Eyâz tek olasın hâs
Âkıbetüñ Ahmedî olur-ısa Mahmûd

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir