Nat’-ı Hüsne Beydak-ı Hâlün Salup Ferzâne At

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 491 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nat’-ı hüsne beydak-ı hâlün salup ferzâne at
Sâmirî sihrin yehûdî-hâne içre itdi mât

Çîn idüp ebrûların baksa Mogol-çîn gözlerün
Şâhine benzer şikâre süzülüp bükmiş kanat

Vasf-ı hüsnün fikr iderken hâme alsam agzuma
Leb tolar diş diş nebât u kilk olur çûb-ı nebât

Lem’a-i nûr-ı Muhammed olmasa hüsn-i habîb
Dehri tutmazdı görindükce sadâ-yı es-salât

‘Unfuvân-ı ‘ömri zâyi’ eyledi ‘Âşık hevâ
Bâkîyi sarf it salâha bâkiyât-ı sâlihât

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir