Nâz İle ‘Âşıka Kılmazsın Dâd

Bâki

1526 - 1600
  • 1055 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nâz ile ‘âşıka kılmazsın dâd
Hey elâ gözlüm elüñden feryâd

Var ise çekmege her bâr-ı gamuñ
Har gibi oldı rakîbüñ mu’tâd

Yüri ey serv-i ser-efrâz yüri
Kad-i bâlâña irişmez şimşâd

Bulmasun kimse kusûrum dir iseñ
Eyleme kasr-ı cefâyı bünyâd

Hâk-i râhuñ ideyin âhumla
Rûzgâr içre gamuñla ber-bâd

Şi’r-i Bâkîye nazîr olmaz hiç
Fenn-i ‘aşk içre olupdur üstâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir