Ne açar var bana zahm-ı hadeng-i yârdan gayrı

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 536 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne açar var bana zahm-ı hadeng-i yârdan gayrı
Ne aglar bulunur bu dîde-i bî-dârdan gayrı

Döner yok üstüme nergiz duhân-ı âhdan özge
Yanar yok hâlüme hîç âh-ı âteş-bârdan gayrı

Beni zindân-ı hicrâna salup habs eyledün şâhum
Günâhum n’eydi bilsem sevdügüm ikrârdan gayrı

Hücûm itdi dile gam ‘askeri dergâh-ı cânâna
Varur feryâda kim ola figân u zârdan gayrı

Cihânda buldıgun cevri ana eylersin ey gerdûn
Belâ-keş yok mı yoksa ‘Âşık-ı gam-hârdan gayrı

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir