Ne Câm-ı Bâde-i Gülgûna

Bâki

1526 - 1600
  • 570 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne câm-ı bâde-i gülgûna beñzer yâr-i hem-dem var
Ne sadr-ı suffâ-i mey-hâne gibi cây-ı hurrem var

Beni ‘ayb eylemeñ dâ’im olursam mest-i lâ-ya’kil
Ki bî-hûş olmasam âsûde kılmaz bende bir gam var

Gam-ı hicrânda hâlet var dimişler ehl-i derd ammâ
Mülâyim dil-ber-i şûhuñ dem-i vaslında ‘âlem var

Ruhuñ bâgın rakîb-i dîv-sîret seyr ider her gün
Yüzüñi göremez yıllarca ammâ bunda âdem var

Safâ-yı hâlet-i tab’uñ yiter eglence ey Bâkî
Bî-hamdi’llâh ne gam yirsin elüñde sâgar-ı Cem var

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir