Ne Dem Derûndan İzhâr-i Dûd İder ‘Âşık

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 416 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne dem derûndan izhâr-i dûd ider ‘âşık
Kemîn şerârını neyyir-nümûd ider ‘âşık

Hayâl-i nokta-i mevhûme-i dehânun ile
‘Adem ‘adem diyü mahv-i vücûd ider ‘âşık

Telef-pezîr olur cümle nakd-i sâmânı
Gam-i ziyân ü ne ümmîd-i sûd ider ‘âşık

Künişt-i ‘aşkda ham-geşte-ebrû-yi yâri
Berehmen-i dile cây-i sücûd ider ‘âşık

İdüp dil âyinesin pâk jeng-i hestîden
Derûnı mehbit-i nûr-i şühûd ider ‘âşık

Sipihri muztarib-i sûziş eyler ey Sâmî
Ne dem derûndan izhâr-i dûd ider ‘âşık

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir