Ne Der-i Mescide Ne Zâhid-i Kallâba Varur

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 435 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne der-i mescide ne zâhid-i kallâba varur
Tâzeler keyfini dil pîr-i mey-i nâba varur

Togrısı hazm idemem vaz’-i kec-i zühhâdı
Ham-i ebrûyı koyup gûşe-i mihrâba varur

Halka-i zikr olur dâm-i dil-i bü’l-hevesân
Dönerek has gibi nâ-çâr o gird-âba varur

Meclis-i mürşide teşvîş-i derûn ile varan
Köhne gırbâl ile san çeşme-i pür-âba varur

Nisbet-i silsilesi dürr-i yetîm-i eşkün
Dem-i tûfânda olan mevce-i seyl-âba varur

Şererâsâ n’ola pür-sûz ise dürr-i suhanum
Ucı târ-i nefesün çak dil-i pür-tâba varur

Gaflet ol mertebe kim pendi sanup efsâne
Sâmiyâ merdümek-i dîdelerüm hâba varur

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir