Ne Devrân Muvâfık

Bâki

1526 - 1600
  • 1002 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne devrân muvâfık ne tâli’ müsâ’id
Kolın boynuma salmaz ol sîm- sâ’id

Zamîrin şikest itme erbâb-ı ‘aşkuñ
Yine saña râci’ yine saña ‘â’id

Yiter kirpügüm kûy-ı ‘aşkuñda cârûb
Üzilsün kesilsün hemân rîş-i zâhid

Ferâgat güzel sevmeden tevbe meyden
Zehî re’y-i bâtıl zehî fıkr-i fâsid

Sözinden ne gam Bâkıyâ müdde’înüñ
Sana mâ’il olınca ‘âlemde şâhid

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir