Ne Diyem Bu Vücûda Kim Bu Vücûd

Ahmedi

1334 - 1413
  • 457 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne diyem bu vücûda kim bu vücûd
Oldı âlemde mâ hüve’l-maksûd

Saçı Kadr ü kaşıdur ol mihrâb
Ki ider akl u rûh aña sücûd

Agzı mâhiyyetin diler bile cân
Cevher-i ferde hîç var mı vücûd

Yüzüñüñ şavkı tende tâbiş-i şem
Saçuñuñ ışkı cânda sûziş-i ûd

Cevrüñ artuh mı yâ benüm derdüm
Ne bilinsün hisâb-ı nâ-madûd

Işkuñuñ çengi câna zahme urur
N’ola a itdümse nâle şöyle ki ûd

Lebüñüñ lalin Ahmedî añalı
Sözleri oldı gûher-i manzûd

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir