Ne Feyzi Zühd Ü Ne Şeyh-i Diyârdan Gördük

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 674 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne feyzi zühd ü ne şeyh-i diyârdan gördük
O hâleti ki mey-i hoş-güvârdan gördük

Me’âl-i ‘ukde-i pîçiş-nümâ-yi ümmîdi
Nühüfte-şîve-i ebrû-yi yârden gördük

Çü serv ser-keş olan pest olur hakîkatde
Bu sırrı âyine-i cûybârdan gördük

Şinâverânı garîk ü şikeste keştîler
Telâtum-i yem-i ‘aşkı kenârdan gördük

Tarâvet-i çemen ü nûş-i mey leb-i deryâ
Tamâm-i ‘âlem-i âbı Hisârdan gördük

Hilâf cins ile sohbet netîcesüz idügin
Cevâb-i bî-saded-i kûhsârdan gördük

Verâ-yi perde-i vahdet ne oldugın zâhid
Derûn-i hırka-i peşmîne-târdan gördük

Bu feyz-i nâtıka-i rûh-bahşı ey Sâmî
Zuhûr-i neş’e-i evvel-bahârdan gördük

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir