Ne Mâlum Var Ne Câhum Var Ne Zevkum Ne Sürûrum Var

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 724 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne mâlum var ne câhum var ne zevkum ne sürûrum var
Cihânı hîçe satdum şimdi yoklugla huzûrum var

Güneş sensin hilâl eksükli kem benden kerem senden
Temâm it feyz-i mihrünle egerçi bin kusûrum var

Güneş gibi senün tutdıysa n’ola hüsnün âfâkı
Benüm de zerre-veş mihr-i cemâlünle zuhûrum var

Fetîli şem’e zünnâr itdün ey tersâ-beçe benzer
Girüp dûd-ı siyâha mug gibidür nâr-ı nûrum var

Cünûn-ı ‘ışk u câm-ı şevk ile lâ-ya’kılem ‘Âşık
Ne ‘âlemden haberdârum ne kendümden şu’ûrum var

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir