Neş’e-i Meyle Ruh-i Alunı Gül Gül Görelüm

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 544 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Neş’e-i meyle ruh-i alunı gül gül görelüm
Açıl ey gonçe biraz rûyunı gül gül görelüm

Hem-çü ahvel idelüm seyr dü-bâlâ-yi cemâl
Nigehi çâk-hor-i tîg-i tegâfül görelüm

Aç nikâb-i ruhun ey mâh-i tecellî-sâye
Mihri endâhte-i hâk-i tenezzül görelüm

Nice ta’rîf ideyüm gerdiş-i eyyâm-i gamı
Vasfa kâbil mi hele devr-i teselsül görelüm

Şîşe-i tevbeyi Sâmî nice bir hıfz idelüm
Varalum bir yere gülşende gül ü mül görelüm

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir