Niçe Bir Esrâr-ı Gamla Olalum Hayrân Ogat

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 597 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Niçe bir esrâr-ı gamla olalum hayrân ogat
İçelüm câm-ı mey-i gülfâm olalum kan ogat

Cur’a-dân-ı ‘ışkını bana vasiyyet eyleyüp
Didi Mecnûn ‘aklı var ise ola her an ogat

Lâle vü nergisle servi bâgda gördüm seher
Biri kanzil biri kör bengi biri hayrân ogat

Kim vire keyfiyyet-i esrâr-ı ‘ışkundan haber
Müftî hayrân şeyh lâ-ya’kıl dede sultân ogat

Gitdiler Ferhâd ü Mecnûn gam çeker ‘Âşık henüz
‘Işk bezmidür kimi geçdi kimi el’ân ogat

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir