Noktası Sır Fenn-i ‘Işkun Bir Kitâbı Var İmiş

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 463 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Noktası sır fenn-i ‘ışkun bir kitâbı var imiş
Surh-ı hûn-ı ‘âşık ile fasl u bâbı var imiş

Hîçe sayılur ser-i ‘uşşâk anda sıfr-veş
Defter-i ‘ışkun da başka bir hisâbı var imiş

Hâyil olmazmış fürûgına bu yetmiş bin hicâb
Âfitâb-ı ‘ışkun Allâh nice tâbı var imiş

Nûş iden ancak ecel câmıyle def’ eyler humâr
Bezm-i ‘ışkun bir ‘aceb kanlu şarâbı var imiş

Tavf-ı kûy-ı yârda ‘Âşık fedâ kıl cânunı
Hacda kurbân itmenün gâyet sevâbı var imiş

Her kişi bir intisâb ile şerefden dem urur
‘Âşıkun da ‘ışk-ı pâke intisâbı var imiş

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir