O Şehlâ Çeşminün Tîr-i Nigâhı Çifte Peykândur

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 482 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

O şehlâ çeşminün tîr-i nigâhı çifte peykândur
Anunçün tarfetü’l-’ayn içre zahmı der-dil ü cândur

Dehân-i zahm-i dil kâdir mi şerhe dökdügi kanı
O ahvel gamzeler kim iki yüzli tîg-i bürrândur

Nigâh-i dil-şikâfından ten-i zerd ü nizârumda
Gül-i ra’nâ gibi her zahm-i hûnînüm nümâyândur

Hayâl-i çeşm-i şûhı bî-nişân gitmez derûnumdan
Süveydâ dilde çün nakş-i süm-i pây-i gazâlândur

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir