Odur Halîfe-i Hak Muktedâ-yi Devlet Ü Dîn

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 380 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Odur halîfe-i Hak muktedâ-yi devlet ü dîn
Murâdı üzre döne dâ’imâ bu çerh-i berîn
Vücûdın eyleyüp âfâtdan masûn ü emîn
Mu’ammer eyleye hallâk-i âsmân ü zemîn
Sipihr tâkına târîh-i sâl-i yümn-âsâr

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir