Ol Gün Ki Cânumı Oda Salup Giderdi Yâr

Ahmedi

1334 - 1413
  • 534 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol gün ki cânumı oda salup giderdi yâr
Tenden karâr u sabrı göñülden giderdi yâr

Yahıldı şem bigi oda varlıgum temâm
Böyle olur kime kim irişürse derd-i yâr

Yâr-ıla derd-i yâr h‹ş u yâr gidicek
Cüz der-diyâr dahı kişiye ne derd-i yâr

Her-dem hezâr-dürlü cefâya bedel kılur
Her vadeyi ki baña vefâdan iderdi yâr

Kıymadı kim zekâtın ide hüsninüñ edâ
Ol vech-i nâzüki baña gerçi adardı yâr

Hem-râh iderdüm ayagı tozına cânumı
Bilsem ki dahı yire bir adım adardı yâr

Bini belâ vü derde çün iderdi mübtelâ
İşve-y-le göñlümi alıbanuñ n’iderdi yâr

Bildüm ki cândan ayru tenüñ hâlı nice olur
Şol dem ki Ahmedî’yi koyıban giderdi yâr

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir