Ol Kâkülün Ki Sun’-i Hudâ Serde Eylemiş

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 430 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol kâkülün ki sun’-i Hudâ serde eylemiş
Bâl-i hümâyı pâyuna güsterde eylemiş

Hâl-i bütânı merdümek-i çeşme nakş iden
Hüsni ezelde ‘aşk ile perverde eylemiş

Nessâc-i kâr-hâne-i hayret cemâlüne
Enzârı târ ü pûd-i serâ-perde eylemiş

Şahs-i günâhı mâşıta-i ‘afv-i Kirdgâr
Hem-reng-i hüsn-i şûh-i siyeh-çerde eylemiş

Zâhid reh-i mecâzı hakîkat-nişân iden
Hüsn-i sülûki cilve-i âherde eylemiş

Sâmî bülend-perde-i sâz-i mahabbeti
Hunyâgerân-i ‘aşk muhayyerde eylemiş

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir