Ol Ki Anun Ehl-i Nazar Adını Cânân Yazalar

Ahmedi

1334 - 1413
  • 539 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol ki anuñ ehl-i nazar adını cânân yazalar
Yolı tozına behâ baş u dil ü cân yazalar

Utanalar ki diyeler dişine dürr-i Aden
Yâ-hûœ anuñ dudagın lal-i Bedahşân yazalar

İbn-i Mukle gözin ü agzınn görse yâkût
Bunı nergis anı ter-gonca-i handân yazalar

Gün zevâle düşer ü aya irer naks u husûf
Bu yüzi pes nice mihr ü meh-i tâbân yazalar

Ger utârid olalar ucdan uca yazıcılar
Müşterîyi tapuña bende-i fermân yazalar

İşigüñ Kabe giceñ Kadr ü yüzüñ îd olup
Kamu adâyı senüñ yoluña kurbân yazalar

Mülk-i Îrân senüñ olur-ısa cehd it aña kim
Lakabuñı melik ü husrev-i Tûrân yazalar

Şark u garba irmege aduñı senüñ ehl-i hüner
Ahmedîden işidüp defter ü dîvân yazalar

İşbu nakşa var-iken tâze vü rengîn sözler
Dahı söz diñleyenüñ adını nâ-dân yazalar

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir