Ol Ne Şeydür Kim Anun Şekli ‘Acîb

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 410 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol ne şeydür kim anun şekli ‘acîb
Cânı var hem cânı yok emr-i garîb

İsminün harfi sekizdür bî-gümân
Nısfı çâr ammâ ki üç söyler zebân

Gögsine bir kaç hadeng urmış felek
Zahrına varmış ucı yokdur yelek

Elsüz ayaksuz kurı tendür hemân
Lahmı yok baksan sayılur ustuhân

Perdesi var sâzveş bir turfe şey
Lîk ne tanbûr ü ne kânûn ne ney

Elde tutar kadrini bilen kişi
Gice gündüz ülfeti olur işi

Ekserî bâlâ-nişîn-i i’tibâr
Pest olur gâhîce hem-nâlân ü zâr

Gicelerde hırkaya başın çeker
Sînesini çâk ider vakt-i seher

Bu lugaz hallini söyler her kese
Kûh-i Kâf ile varan mülk-i Fese

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir