Ol Tıfl-i Nev-resîde Ki Dâg Urdı Cânına

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 554 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol tıfl-i nev-resîde ki dâg urdı cânına
Kundak bırakdı şahs-i dilün hânmânına

Halhâl olur ayagına san duhter-i rezün
Sâkî alınca câmı hilâl-i benânına

Kâmil-’ayâr mı diyü ol rûy-i zerdini
Noksân idüp sürer mihek-i imtihânına

Ol mâh-pâre destine hınnâ-fürûz olup
Kâfûrî şem’ yakdı gümiş şem’dânına

Sâmî helâk ider beni çeşm-i mükahhalı
Bilmem ki cân otu mı kodı sürmedânına

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir