Ol Yâre Ahmedî Niçe Kim Çoh Vefâ İder

Ahmedi

1334 - 1413
  • 496 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ol yâre Ahmedî niçe kim çoh vefâ ider
Her bir vefâsına anuñ ol biñ cefâ ider

Dâyim ol aña mihr ü vefâ gösderür velî
Ol bî-sebeb hemîşe aña kahr u belâ ider

Ben tatlu cânum iderem aña revân velîk
Bir hâcetümi görmedüm ol kim revâ ider

Derdi-y-le rengini yüzümüñ itdi kehrübâ
Lali anuñ ki kamusı derde devâ ider

Ben cevrine anuñ nice sabr ideyim kim ol
Bir gamze-y-ile iki cihânı fenâ ider

Ben baş u cân kodum yolına ol neçün aceb
Dâyim itâb u hışm-ıla baña cezâ ider

Ala gözinüñ alına oldı göñül esîr
Ne çâre ol belâya ki anı kaza ider

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir