Ola Ne Dem Gelûmuza Kuhl-i Gam Âşinâ

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 436 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ola ne dem gelûmuza kuhl-i gam âşinâ
Olmaz kelâm-i vasl-i dil-ârâ fem-âşinâ

Olmaz Mesîh ider ise eczâsını da sahk
Şemşîr-i gamze yaraları merhem-âşinâ

Feryâd iderse bülbül-i dil ‘aşk ile n’ola
Ruhsâr-i surh-gûnı gül-i hurrem-âşinâ

Billûr-i çeşm mihr-i ruhun pertevin alur
Sûzân ider olursa eger dîdem âşinâ

Cism-i nizâr reşk ile zih-gîrden geçer
Engüşt-i yâre ola ne dem hâtem âşinâ

İtdük gelû-yi şîvene gerd-i gamı kuhul
Olmaz bizüm dehânumuza mâtem âşinâ

Bin sâgar-i şarâbdan itmezdüm ictinâb
Sâmî olaydı destüme câm-i Cem âşinâ

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir