Ölmekden Özge Çâre Mi Var Derd-i Yârdan

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 442 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ölmekden özge çâre mi var derd-i yârdan
Âsân ne ola ‘âşıka terk-i diyârdan

Ben âdemem hevân ile cûş eylesem n’ola
Deryâ temevvüc eyler imiş rûzgârdan

Yâreye ibrîşîm götürmezdi dil ezel
Deng oldı şimdi bâr-ı gam-ı zülf-i yârdan

Reşk-i kadünle sînesine çekdi bin elif
Emvâc zâhir oldı sanurlar bihârdan

Gördi ki fehm olınmadı ‘Âşık rümûz-ı ‘ışk
Cedvel kitâbda kıyı çizdi kenârdan

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir