Olsa Zülfi O Gül-iizâra Nikâb

Bâki

1526 - 1600
  • 512 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olsa zülfi o gül-’izâra nikâb
Olur âşüfte sünbül-i sîr-âb

Dûd-ı âhum ruhuñ hevâsıyla
Ebr olur yagdurur cihâna gül-âb

Kân-ı mihr ü mahabbetüñdendür
Güher-i âfitâb-ı ‘âlem-tâb

Kaddüm ey şeh-süvâr-ı hüsn itdi
Pây-bûsuñ hayâli şekl-i rikâb

Oldı deryâ-yı eşküme nisbet
Günbed-i çarh-ı nîl-reng habâb

Gam-ı devrân-ı dûnı çekme yüri
Bâkıyâ ol hemîşe mest ü harâb

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir