Olsun Nisâr Sıdk-ıla Bu Cân Muhammed’e

Ahmedi

1334 - 1413
  • 548 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olsun nisâr sıdk-ıla bu cân Muhammed’e
Devletlü cândur ol ki ola kurbân Muhammed’e

Bir zerresine degmez ayagı gubârınuñ
Virilse cümle mülk-i Süleymân Muhammed’e

Göreli lalini ki eridür âb-ı kevseri
Teşne-dil oldı çeşme-i hayvân Muhammed’e

Hüsni bahârınuñ işideli tarâvetin
Müştâk oldı bâg u gül-istân Muhammed’e

Yanagı nûrı vü saçınuñ sâyesin görüp
Hayrân u zârdur gül ü reyhân Muhammed’e

Âdem su-y-ıla toprag-ıdı kim nübüvveti
Rûzî itmiş idi Hâlik-i insân Muhammed’e

Yakûb ışk odında nice oldısa Yûsuf’a
Dahı artug oldı Yûsuf-ı Kenân Muhammed’e

Kıldı imâm Îsî-i Meryem Muhammed’i
Oldı mürîd Mûsî-yi İmrân Muhammed’e

Hak’dan beyân u rahmet ü nûr u şifâ-durur
Dahı hüdî vü zikr bu Kur’ân Muhammed’e

Didi Sirâc ü Şâhid ü hem Rahmet ü Rahîm
Dahı Beşîr ad-ıla Rahmân Muhammed’e

Kurbetle eyle irdi “evednâ” makâmına
Ki oldı kamu melâ’ike hayrân Muhammed’e

Sevdi-y-ise sahâbe görüben Muhammed’i
Ben görmedin getürmişem îmân Muhammed’e

Kim ola Ahmedî ki mürîd oldılar temâm
Mihr-ile mâh u encüm ü erkân Muhammed’e

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir