Olursa Kişver-i Hüsnünde Ger Yasag-i Nigâh

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 369 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Olursa kişver-i hüsnünde ger yasag-i nigâh
Hayâl-i dîdeye gelmez yine ferâg-i nigâh

Pür olsa bâ’is-i ser-mestî-i tahayyürdür
Mey-i müşâhede-i yâr ile ayag-i nigâh

Degül henûz hem-âgûş-i ‘aks-i ruhsârun
‘Aceb mi merdümek-i dîde olsa dâg-i nigâh

Fetîli tâfte-i kâr-hâne-i hayret
Hemîşe ser-be-girîbân olur çerâg-i nigâh

Tasavvur-i ruh-i rengîn-i yârdür Sâmî
Gül-i şüküfte-i gül-bün-tırâz-i bâg-i nigâh

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir