Onulmaz Yârelerle Sîne Mihnet Lâle-zârıdur

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 445 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Onulmaz yârelerle sîne mihnet lâle-zârıdur
Açılmış gülşen-i ‘ışkun yine evvel bahârıdur

Bedende zahm-ı tîg-i hecr-i dilber şâhlardur kim
Yanında her taraf peykân u hançer berg ü bârıdur

Bana göynüklü bagrum pâresiyle gögsümün dâgı
Sana katmer karanfil vakti geldi gül bahârıdur

Bedende nâhun-ı dest-i gam u hasret-hırâşıdur
Cigerde hâr-ı endûh u melâmet hârhârıdur

Erenler himmetine geldi ‘Âşık tekye-i ‘ışka
Seri sebz ile elde berg-i sebz ü ber-güzârıdur

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir