Pây-i Hum Taht Olur Meşreb-i Şâhânemüze

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 518 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pây-i hum taht olur meşreb-i şâhânemüze
Halkadur dîde-i Cem dergeh-i mey-hânemüze

Ferş âyîne olur seyl-i fenâ-hânemüze
Reşk ider kasr-i şehân gûşe-i vîrânemüze

Kurs-i meh hâl-i bütân gibi olur zulmetfâm
Girse hurşîd eger revzen-i kâşânemüze

Bizüz ol şîşe-be-dest-i mey-i hayret kim olur
Gerdiş-i reng sebeb gerdiş-i peymânemüze

İtmezüz kimseye âb-i ruhı rîzân çü güher
Bâ’is-i neşv ü nemâ olsa dahı dânemüze

Yâdına gelse eger kat’-i reh-i kûy-i visâl
Mevc-i şemşîr olur silsile dîvânemüze

Hod-be-hod çeşm-i suhan-sâzı olup hâb-âlûd
Eylemez ragbet o câdû-nigeh efsânemüze

Fikr-i çeşmânıdur ol seng-dilün ey Sâmî
Reh-i güftârda bu lagziş-i mestânemüze

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir