Pervânesi-durur Yüzünün Şem-i Âfitâb

Ahmedi

1334 - 1413
  • 502 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pervânesi-durur yüzüñüñ şem-i âfitâb
Dür-dânesi-durur dişüñüñ lü’lü-yi hoş-âb

Yahardı şem bigi yüzüñ tâbı âlemi
Olmasa arada saçuñuñ sâyesi hicâb

Lalün katında kim olur âb-ı hayât kim
Ser-çeşme-i hayâtuñ ider adın ol serâb

Zülfüñ hevâsı-y-ıla benefşe yile varup
Yüzüñ hevâsı-y-ıla eriyüp olur gül âb

Meftûn olalı gamzeñe nergis benüm bigi
Ne rengi var yüzinde vü ne hoœ gözinde hwâb

Yanduhça şem bigi oduña cân safâ bulur
Zîrâ ki yâre azb olur yârdan azâb

Sûz-ıla şem bigi yanar-iken Ahmedî
Girü gözüñden ola saña olsa feth-i bâb

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir