Pür-fitendür Gamze Çeşm-i Nîm-hâbundan Senün

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 453 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pür-fitendür gamze çeşm-i nîm-hâbundan senün
Nısfı çıkmış tîgdür gûyâ kırâbundan senün

Bir dahı nûş-i mey-i nezzâreye tâkat mi var
Öyle mestem bâde-i reng-i hicâbundan senün

Perde-i çeşmümden eylerken güzer nûr-i nigeh
Bu temâşâdur güzâr itmez nikâbundan senün

Câm-i dil çün sâgar-i nakş-i kadem işkestedür
Dest-i redd-i şîve-i pây-i şitâbundan senün

Buldı Sâmî neş’eyi evvel mey-i düşnâmdan
Mevc urup reng-i tebessüm la’l-i nâbundan senün

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir