Reng-i Rûyunla Olup Müttehid Eczâ-yi Nigâh

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 656 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Reng-i rûyunla olup müttehid eczâ-yi nigâh
Sûret-i şu’le-pezîr oldı heyûlâ-yi nigâh

Alma göz habsine ol Yûsuf-i hüsni ey dil
Ana zindân olur âgûş-i Züleyhâ-yi nigâh

Kuvvet-i câzibe-i hüsn-i gelû-sûzundan
Düşdi sîm-âb gibi ra’şeye a’zâ-yi nigâh

Hat degül eyledi mir’ât-i ruhun gerd-âlûd
Fart-i âmed-şud-i sad-fevc-i temâşâ-yi nigâh

Âb-i yâkût ile yazdı rakam-i şermi şikest
Safha-i ‘ârızuna kilk-i güher-zâ-yi nigâh

Olsa her mûy-i ten âbisten-i sad-nezzâre
Gelmez ey şûh bana yine tesellâ-yi nigâh

Kâle-i kesmehir-i (?) çâr-sûy-i nahvetdür
Ferş-i pây-i şeh-i hüsn olsa da dîbâ-yi nigâh

Yâd-i ruhsâre-i rengîn-i ‘arak-rîzün ider
Eşkümi revgan-i gül zarfını mînâ-yi nigâh

Sanma kim ber-zede-ruhsârdur ol meh Sâmî
Câ-be-câ zâhir olur nakş-i teh-i pây-i nigâh

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir