Revâ Mı Bî-sebeb Cevr Ü Cefâlar Eyleye Câna

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 385 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Revâ mı bî-sebeb cevr ü cefâlar eyleye câna
Bahâne ister iken ol şeh-i bî-dâdum ihsâna

Olur dîvâne-dil anı görince ‘âşık-i zârı
Gönül baglarsa ‘ayb itme o zülf-i ‘anber-efşâna

Tutuşdurdı ana cân nakdini dün gice meclisde
‘Aceb teslîmi var pervânenün şem’-i şebistâna

Sen öldür tîg-i gamzenle garaz katl ise ‘uşşâkı
Havâle eyleme lutf eyle tek agyâr-i nâ-dâna

Vefâsı yok nedür böyle cefâlar itmek ey Sâmî
Ne virdi alamaz bilsek felek erbâb-i ‘irfâna

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir