Riyâz-ı Hüsnde Olmış

Bâki

1526 - 1600
  • 634 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Riyâz-ı hüsnde olmış o la’l-i nâb lezîz
Cihân içinde bilürsin olur şarâb lezîz

Dem-i visâlde hoşdur yüzüñ görüp ölmek
Bahâr günleri olur seherde hvâb lezîz

Cefâ-yı yâr ile mu’tâd olıncadur müşkil
‘Azâb ‘azb olur âhir gelür ‘itâb lezîz

Ne deñlü şerbet ile yaraşursa her ni’met
Şarâb-ı telh ile olur begüm kebâb lezîz

Gazellerüñde lebi vasfın eyle ey Bâkî
Şekerle olsa bilürsin olur hoş-âb lezîz

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir