Ruh İle Nefis Destanı

Aşık Sümmani

1861 - 1915
  • 715 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nefis ile ruhu kılayım destan
Bunların cengini verem ayana
Eğer guş verirse ahbap ve yaren
Biri namert olur biri merdane

Nefis der benimle durma savaşa
Sen benimle asla çıkmazsın başa
Ben seni çalarım çok taştan taşa
Hükmümden belenir du çeşmin kana

Ruh derki bu dünya fanidir fani
Kamil ol dünyada erkanın tani
Eba-i ecdadın birisi hani
Dünyada kalanı gel göster bana

Nefis der hoş olam gazeller ile
Devranım demlensin dilberler ile
Her günüm dem olsun güzeller ile
Koy desinler murat aldı baksana

Ruh derki cehdet sen gel bul kemali
Amelsiz neylersin gevheri lal i
Nic’oldu dünyada Karun’un mali
Dağıldı her biri gitti bir yana

Nefis der gel bana verme zahmeti
Sevmezem sen ile bu muhabbeti
Mevlam bana versin bir kelhan ati
Giyinem kuşanam çıkam meydana

Ruh derki olmuşsun merduda tabi
Bekleme bu değil selamet babi
Adam ahirette vere cevabi
Yüzü ağ yürüye ulu divana

Nefis der ağlamam ben zari zari
Gayette severim devleti vari
Mevlam bana versin bir güzel yari
Sarılam gucuşam düşem bir yana

Ruh derki düşmüşsün kendi kastine
İğva topuzunu aldın destine
İster ki koy dağı dağın üstüne
Ki fayda faydasız fayda ne sene

Nefis der serhada çıkıp gezmenem
İlikten damardan kanı üzmenem
Ölenedek ben zevkimi bozmanam
Ölürsem nederse etsinler bana

Ruh derki be hey kalbi ğam
Müddet ikmal olur gün olur tamam
Helal malan sakın gel katma haram
Seni götürürler mülk-ü zindana

Nefis der doyulmaz mahbuptur cihan
Aldanır ben gibi çok ahmak insan
Haram yemeyince olmam şaduman
İster kara gitsin ister ziyana

Ruh derki beyvane bak sana nol’du
İsyanın çoğaldı defterin doldu
Devroldu devranın gün ikmal oldu
Azrail pençesi değecek sana

Azrail der şimdi belin bükerim
Kaddin hilal eder ömrün sökerim
Salar pençe ciğerlerin çekerim
Fizahın dayanır ta asumana

Nefis derki gelir buradan gidersin
Çok adamlar böyle yolcu edersin
Öldürürsün dahi bana ne’dersin
Dahi ne sitemin var bu kuru tene

Azrail der şimdi hiç olur şanın
İlikten damardan süzülür kanın
Öyle zahmet ile alıram canın
Ahir gönderirem nar-ı nirana

Nefis bu cevaba etti el aman
Senden medet olsun hazreti Yezdan
Titreşti vücudum tenden çıkar can
Yeni saldın beni derde hicrana

Nefis der can tatlı mala benzemez
Güzele mahbuba hala benzemez
Şekere şerbete bala benzemez
Çekenler acısın vermez ayana

Nefis der aldandım özü özüme
Dahi yürür idim kendi sözüme
Aklı olan ayak basmaz izime
Ahir pişmanlık var imiş insana

Sümmani destanın vasfın eylesin
Aklı idrak eden derin dinlesin
Mevlam nefsimizi ıslah eylesin
Ahirette yoldaş etsin imana

Aşık Sümmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir