Ruhında Gerçi Kim Zülfi Niçe Diller Helâk Eyler

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 560 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ruhında gerçi kim zülfi niçe diller helâk eyler
Düşenler âteş-i sûzâna dûdından ne bâk eyler

Ferîd iken melâhat ‘arsasında hâl-i yekdânun
Senünle kim ola ‘âlemde bahs-i iştirâk eyler

Sebû ile refîkâ lutf idüp bir hûb sâkîye
Şu dem ki cism-i efsürdem felek ser-cümle hâk eyler

Nice şûr oldugın bile ser-i ‘âşıkda şol dem ki
Mezârumda biten şâh-ı güli sûfî süvâk eyler

Tecellî-i cemâl-i yâre bî-tâkat olur benzer
Seher geh Tûr-ı Sînâ gibi ‘Âşık sîne çâk eyler

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir