Ruhlarun âyînedür bakdukca ehl-i hâl ana

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 433 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ruhlarun âyînedür bakdukca ehl-i hâl ana
Merdüm-i çeşmün görüp ‘aksin dimişler hâl ana

Alnun üzre hâl san rûhu’l-emîndür sidrede
Zer varaklı kaşlarun olmış murassa’ bâl ana

Zülfüne dil virdigümde gerdenün oldı boyun
Güm idüp girdi vebâle ol vebâli sal ana

Bezm-i mahşerde yazar ancak humârın mest-i ‘ışk
Olur İsrâfîl sûrı nagme-i kavval ana

Atlas-ı çarha baş egmez oldı ‘Âşık dostum
Giydirelden pâdişâh-ı ‘ışk köhne şâl ana

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir