Ruhuñ Ey Gonca-dehen

Bâki

1526 - 1600
  • 466 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ruhuñ ey gonca-dehen berg-i gül-i hod-rûdur
Dir gören zülf-i siyehkâruñ içün şeb-bûdur

Ruhlaruñdan ne ‘aceb bûse temennâ kılsam
Ey lebi gonca ‘izâruñ gül-i şeftâlûdur

Gerçi hâl u hatuñ âşüftesi çokdur ammâ
Beni dîvâne kılan silsile-i gîsûdur

‘Âşıkuñ ka’r-ı yem-i gussa-i hicrânuñda
Sadef-i dîde-i gam-dîdesi pür-lü’lûdur

Şol kadar cevr ider oldı baña çarh-ı bed-mihr
Sanki bir dil-ber-i meh-rûy u hilâl-ebrûdur

N’ola meyi itseler eş’âruna erbâb-ı safâ
Bâkıyâ şi’r degüldür bu bir akar sudur

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir