Rûşen Olmaz Dil Hayâl-i Çeşm-i Hûn-âşâmsuz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 387 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Rûşen olmaz dil hayâl-i çeşm-i hûn-âşâmsuz
Şu’le-rîz olmaz çerâgum revgan-i bâdâmsuz

Sînede sûziş gerek çirk-i güneh pâk olmaga
Eylemez sâbûn-i istigfâr eser hammâmsuz

Hâbgâhıdur sevâd-i çeşm-i âhû-yi Hoten
K’oldı dil fikr-i nigâh-i yâr ile ârâmsuz

Gül-feşân-i neş’e mestî-i şarâb-i telhdür
Bî-nemekdür hande-i la’l-i lebi düşnâmsuz

Çün nesîm-i âh olur Sâmî şerer-hîz-i derûn
Gelse bâd-i subh-dem bûy-i gül-i peygâmsuz

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir