Saçlarunun Çîni Kim Yir Yüzini Müşgîn İder

Ahmedi

1334 - 1413
  • 486 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Saçlaruñuñ çîni kim yir yüzini müşgîn ider
Cânları bende salıb u göñülleri miskîn ider

Kaşlaruña âyet-i Nûn ve’l-Kalem hayrân kalur
Yañaguñı sûre-i Şems ü Kamer tahsîn ider

Gamzeñe ider işâret cânum almaga lebüñ
Cânı şîrîndür ne kim iderse ol şîrîn ider

Dudagundan isderem kim derdüme ola devâ
Gül-şekerdür kim ciger derdini ol teskîn ider

Ol bahâr-ı âlem-i cândur yañaguñ kim anuñ
N’ireye kim aksi ire lâle vü nesrin ider

Nâle vü âhum odına göñlüñ ımşanur degül
N’ideyim kim mûmı dahı tâliüm sengîn ider

Ahmedî cân levhine yüzüñ hayâlin kıldı nakş
Ol hayâl anuñ sözini nâzük ü rengîn ider

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir