Saçun Bendi Tolu-durur Garâyib

Ahmedi

1334 - 1413
  • 489 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Saçuñ bendi tolu-durur garâyib
Anı görsün kim isterse regâyib

Yüzüñ Yûsuf lebüñ icâz-ı Îsî
Hakuñ sunında çoh olur acâyib

Yüzüñ nûrından irdi gün zevâle
Nitekim gün şuâından kevâkib

Lebüñ kevser diyenüñ sözi şîrîn
Kadüñ tubî diyenün fikri sayib

Sun ol câm-ı tarab-encâmı sâkî
Ki tevbe şîşesin sıdı bu tâyib

Hakîkatde güneh çün tâat oldı
Hakuñ pes rahmetinden olma hâyib

Mey iç lîkin niyâzuñ kesme Hakdan
Ki mescid ola saña deyr-i râhib

Nedür hâsıl bilür misin cihandan
Şerab u sohbet ü yâr-ı münâsib

Yiter söz Ahmedî’ye mansıb u câh
Mesâyibdür aña ayruh menâsib

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir