Sad Âh O Ma’sûme İdince Emrini Gûş

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 508 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sad âh o ma’sûme idince emrini gûş
Hâk içre oldı muhtefî mânende-i genc-i defîn

Düşdi zemîne ustuhânı cism-i nâz-âlûdınun
Bâd-i hazân ile perîşân oldı berg-i yâsemîn

Hak rûh-i pâkin garka-i deryâ-yi rahmet eyleye
Tâbûtıdur gûyâ sadef nâzük teni dürr-i semîn

Âzürde eylerken vücûd-i nâzükin nûr-i nigâh
Şimdi yatur hâk-i siyâh içre o cism-i nâzenîn

Nâz ü na’îm ile Hudâ ol duhter-i nâzendemi
Gılmân ile ide bihişt-i câvidânda hem-nişîn

Târîh-i fevtin âh-i bî-hadd ile tahrîr eyledüm
Ola ‘Afîfe nev-’arûs-i hacle-i ‘adn-i berîn

Sene 1116

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir