Şâd Ol İy Yanagı Gül Kâmeti Şimşâd Şâd

Ahmedi

1334 - 1413
  • 474 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şâd ol iy yañagı gül kâmeti şimşâd şâd
Dâd it halka ki virmez gerdiş-i bî-dâd dâd

Ömr bâgın bâœe-i gül-reng-ile âbâd kıl
Kim gül-istânı kılıp-durur bihişt-âbâd bâd

İmin otur bâg içinde nâle-i kumrı işit
Mihnet-i devr-i kamerden itmegil feryâd yâd

Nev nev açıldı güller nukl döküp reng reng
Bâœe nûş it bâda virme öri her-çi bâd bâd

Fitne olmış gözüñe nergis zihî sâhib-nazar
Bende olmış serv boyuña zihi âzâd zâd

İtmesün senden bizi bu dehr-i beœ-girdar dûr
Kılmasun bizden seni bu çarh-ı bî-bünyâd yâd

Ahmedînüñ kanın içer dem-be-dem zâlim gözüñ
Zulmı elinden anuñ iy şâh-ı âdil dâd dâd

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir