Sahîfe-i Rakam-i Hatt-i Nev Olınca Yüzi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 588 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sahîfe-i rakam-i hatt-i nev olınca yüzi
Hisâb-i nakd-i sirişküm o demde buldı yüzi

Çemensitân-i melâhatda nev-çerîde henûz
Yeniçeride bir âhû-nigeh kuloglı kuzı

Firâk-i bûse-i la’l-i nemek-feşânun ile
Mezâk-i dilde şarâbun ne dadı var ne tuzı

Görince câm-i lebün zâhid oldı pür-güftâr
Cemâdı nutka getürdi anun latîf sözi

Degüldür âbile la’l-i lebinde ey Sâmî
O sâf-gevher-i pâkîzenün görindi yüzi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir