Sâhib-nazar Ârâyiş-i Güftâra Yapışmaz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 501 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sâhib-nazar ârâyiş-i güftâra yapışmaz
Ma’nâ görür a’mâ gibi dîvâra yapışmaz

Her kârda ‘âkil gözedür semt-i sühûlet
Engüşt-i hıred ‘ukde-i düşvâra yapışmaz

Güçdür dil-i sâf olsa şikeste anı yapmak
Birbirine âyîne-i sad-pâre yapışmaz

Ceyb-i felegi pençe-i âh-i dil ider çâk
Ferhâd gibi dâmen-i kuhsâra yapışmaz

Her dânesi engûrdan olsa yine rindân
Çün dest-i riyâ sübha-i ezkâra yapışmaz

Cûyâ-yi cemâl-i ehadiyyet çü şikem-hâr
Cennetde bile ni’met-i bisyâra yapışmaz

Sâmîyi efendim ser-i kûyunda mukîm it
Zîrâ kul olup gayra o bî-çâre yapışmaz

Arpaeminizade Sami

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir