Şî’aveş Âhir Olur Kâmeti Âlâmda Lâm

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 518 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şî’aveş âhir olur kâmeti âlâmda lâm
Çıkaran vaz’-i teberrâ ile düşnâmda nâm

Mûy-i çînî gibi nâ-çîz iken efgân iderek
Rahnedâr oldı bütün mülket-i A’câmda câm

Bûs-i la’li hat-i şeb-gûnı ile rengîndür
‘Ayşa çespânter olur tab’-i mey-âşâmda şâm

İdüp efzûn cihet-i hüsnini menşûr-i hatı
Buldı dil mertebe-i ‘aşk ile ahkâmda kâm

Sür yüzün zeyline erbâb-i kulûbı cezb it
Sâmiyâ eyleyegör sûret-i ikrâmda râm

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir